PRIVACYVERKLARING L.O.S.T – BOUWKUNDIG BURO:

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
L.O.S.T – Bouwkundig Buro kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van L.O.S.T – Bouwkundig Buro, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan L.O.S.T – Bouwkundig Buro verstrekt. L.O.S.T – Bouwkundig Buro kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Eventueel uw bankrekening nummer

2. WAAROM L.O.S.T – BOUWKUNDIG BURO UW GEGEVENS NODIG HEEFT
L.O.S.T – Bouwkundig Buro verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan L.O.S.T – Bouwkundig Buro uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit bouwkundige dienstverlening.

3. HOE LANG L.O.S.T – BOUWKUNDIG BURO UW GEGEVENS BEWAART
L.O.S.T – Bouwkundig Buro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. DELEN MET ANDEREN
L.O.S.T – Bouwkundig Buro verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. WEBSITE L.O.S.T – BOUWKUNDIG BURO
Op de website van L.O.S.T – Bouwkundig Buro worden alleen uw persoonsgegevens opgeslagen indien u via het contactformulier contact opneemt. Hierin wordt u alleen gevraagd om uw naam en emailadres.
L.O.S.T – Bouwkundig Buro maakt géén gebruik van cookies op de website!

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cbakens@lost-bouwkundigburo.nl
L.O.S.T – Bouwkundig Buro zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

8. BEVEILIGEN
L.O.S.T – Bouwkundig Buro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van L.O.S.T – Bouwkundig Buro maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Verder worden computers beschermd met een Total Security pakket.
Er worden van uw gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw contactgegevens worden beheerd in een adresboek van Outlook en Gmail van Google. Uw bankgegevens worden alleen bewaard op de beveiligde website van de ING zelf en niet bij L.O.S.T – Bouwkundig Buro zelf.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met L.O.S.T – Bouwkundig Buro via cbakens@lost-bouwkundigburo.nl
L.O.S.T – Bouwkundig Buro is een website van L.O.S.T – Bouwkundig Buro en is als volgt te bereiken:

Adres: Dahliastraat 11, 4613 DS te Bergen op Zoom
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: KvK 20124277
Telefoon: 06-40707522
E-mailadres: cbakens@lost-bouwkundigburo.nl